dinsdag 14 maart 2023

Mijn natuur video's

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en  landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Mijn onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de vier jaargetijden biedt.

De maan gaat schuil achter de wolken

Op 7 maart was het volle maan, dan wordt de maan 100% verlicht door de Zon. Daarna wordt het belicht kleiner. Deze opname zijn gemaakt in de avond van achtste maart. Na volle maan volgt afnemende maan en laatste kwartier. op de nacht van de opname werd de maan voor 85% beschenen, dus is het de eerste dag van de afnemende maan.


De maan gaat schuil achter de wolken

Maanfotografie vereist weer een andere kennis als de gebruikelijke fotografie. De camera en de lens moeten geen moeite hebben met het scherpstellen en beeldruis in de donkere omstandigheden moet minimaal zijn. Dat is er een goed uitgangspunt om verder te gaan. De kleurbalans zal handmatig bijgesteld moeten worden. Omdat het zonlicht door de dampkring van de Aarde schijnt, is de kleur van de maan erg rood getint. Stel de Witbalans in op ongeveer 3000 graden Kelvin, dan is de maan op de foto of video zoals die in werkelijk is. Kies voor een kleurbeheer-instelling "Gelijkmatig" of "Landschap". Dan wordt de omgeving (bewolking) nog weergegeven, en niet onderbelicht ten opzichten van de lichtsterkte van de maan.

Gebruik een 500 mm telelens met een goede lichtsterkte, waar indien mogelijk kan er een 1.4 teleconverter aan gekoppeld worden. Gebruik de Manual fotomodus. Met de manuele belichting, ISO 100, diafragma 8 en een sluitertijd die het best past voor de juist belichting. Dat zal in de buurt van 1/20ste seconden of nog langer worden. Fotograferen in Live-view is aan te bevelen. Schakel beeldstabilisatie op de lens uit, daar dit overbodig is bij fotograferen op het statief en zeker bij lange sluitertijden. Gebruik ook geen ruisreductie. Dat maakt de foto onscherper. Stel de opnameselecter in op tijdontspanner. Stel de tijd in op 2 of 5 seconden. De foto wordt dan gemaakt nadat de camera niet meer trilt als gevolg van het bedienen van de camera.

De scherpste foto's en video's maak je bij heldere hemel en koele nachten. De onderste laag van onze atmosfeer is de meeste vervuilde laag en dat geeft onscherpte in de beelden. Vuil en vocht bevindt zich in de troposfeer, een laag van ongeveer 10 km waar ook de bewolking te vinden is. Warme avonden geven een golvende beweging zoals we die kennen van de opstijgende verdamping boven water en grasvlakte als de zon het vocht verdampt. Met een sterke telelens heb je daar veel last van. In koele omstandigheden heb je dat niet, dus wordt het beeld niet verstoord.

dinsdag 28 februari 2023

De Dodaars op de waterzuivering vijver

De rioolwaterzuivering aan de Castersedijk in Hapert kent een aantal waterbassins waar de zwevende stoffen nog moeten bezinken nadat het water schoongemaakt is in de zuiveringsinstallaties. Het water dat in de bassins stoomt is al zo zuiver dat watervogels er gaan broeden. Zo zitten daar Dodaarsjes, Waterhoentjes, Meerkoeten, Wilde eenden, Kuifeenden, Nijlganzen en Knobbelzwanen.


De Dodaars op de waterzuivering vijver

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit de gemeenten Bladel en Mierden-de Reusel wordt in Hapert gezuiverd. Dagelijks stroomt er zo’n 12.200 m³ water vanuit de zuivering naar het waterpark. De vijvers met waterplanten, riet en het moeras in dit waterpark helpen de zuivering op natuurlijke wijze bij het zuiveren van het water. Uiteindelijk wordt het water geloosd in de Groote Beerze, een van de beekjes in de Brabantse Kempen. Het waterpark zorgt voor een constante toevoer van water, waar de beek van profiteert. Het waterpeil in de beek staat daardoor nooit zo laag als andere beekjes in een droge zomerperiode. De Groote Beerze is een Natura 2000 gebied en maakt daarmee deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden.

De rioolwaterzuivering heeft ongeveer 51.000 eenheden. Per dag zuivert de installatie gemiddeld 12.200 m3 rioolwater. Dat is zo’n 500 m3 per uur. Bij extreem veel regen kan dit oplopen tot 60.000 kuub per dag. Het gezuiverde rioolwater gaat naar de Groote Beerze. De beek heeft een belangrijke functie voor de natuur. Daarom is een goede waterkwaliteit van groot belang. Waterpark Groote Beerze is een unieke combinatie van vijvers, sloten, open water met waterplanten en moerasbos dat het schone water uit de zuivering omzet naar natuurlijk beekwater. Dat noemen we een 'waterharmonica'.

Bij een deel wordt met zonlicht (UV licht) medicijnresten en ziekteverwekkers afgebroken. In de rietsloot zorgen planten en micro-organismen voor het verder afbreken van medicijnresten, metalen en voedingsstoffen. Ook worden hier zwevende stoffen uitgefilterd, afgevangen of afgebroken. Het water ondergaat dus een extra zuiveringsstap. Met name fosfaten en stikstof worden extra verwijderd. Fosfaten en stikstof zijn voedingsstoffen waar veel planten van leven. De ecologische functie die de Groote Beerze heeft, vraagt echter om voedselarm water. Door de natuurlijke nazuivering is het water uiteindelijk voedselarmer dan dat de normen voorschrijven.

Het terrein van de rioolwaterzuivering is afgesloten, maar eromheen ligt een recreatief park dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Door informatie, educatieve borden en een vlonderpad kunnen bezoekers kennismaken met het proces van natuurlijke waterzuivering. Naast nazuivering kan er in het waterpark ook water worden opgeslagen om afvoerenpieken in de Groote Beerze bij hevige regen te verlagen en om het grondwater ter plaatse aan te vullen. Daarnaast mag de Groote Beerze in het waterpark zijn eigen slingerende weg zoeken.

zaterdag 25 februari 2023

Aalscholvers broeden in kolonies

Als je in Landgoed De Utrecht langs de Flaes fietst of wandelt zijn de Aalscholvernesten goed te zien. Ze hebben hun nest in de bomen die midden in het water staan. Zo zijn ze beter beschermt tegen predatoren. Ieder jaar vormen de Aalscholver een broedkolonie op de Flaes. De Flaes ligt in Landgoed De Utrecht, het deel dat op het grondgebied van Lage Mierde ligt. Het andere deel van het landgoed ligt op het goedgebied van Esbeek ligt.


Aalscholvers broeden in kolonies

Op de beelden is te zien dat een aantal Aalscholvers op het nest zit. De broedperiode van de Aalscholver begint half februari tot begin maart, afhankelijk van de winter. De aalscholver broedt de eieren door ze op de poten te leggen en gaat er daarna op zitten. Dat gaat nog wel eens mis. Vroeger waren de eierschalen veel dikker, maar pesticiden in het water hebben invloed op de dikte van de schaal. De bedreiging voor de broedende aalscholver komt onder andere van jonge havik vrouwtjes en de boommarter.

De Aalscholver is 80 tot 100 cm lang en heeft een spanwijdte van 121 tot 149 cm. De vogel is vrijwel geheel zwart, maar met een opvallende witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien van een haakvormige punt. In de broedtijd verschijnt er een witte "dijvlek". De dij is anatomisch geen dij, maar het bevederde scheenbeen (tibia) van de vogel, waarop bij volwassen aalscholvers tussen februari en juni een witte vlek verschijnt. De aalscholver heeft zwemvliezen tussen de voortenen en kan dus zwemmen en hij vangt vis door te duiken.

Voor diegene die niet in de buurt wonen, hier vind je de Flaes.