vrijdag 6 december 2019

Mijn natuur video's

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Mijn onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de vier jaargetijden biedt.

Video: Het Vogeljaar 2019

'Het Vogeljaar 2019' is een foto compilatie van Natuurfotograaf, Jozef van der Heijden. Ook dit jaar weer mooie vogels.Vogelsoorten op volgeorde; Waterhoen 0:05, Meerkoet 0:12, Tafeleend 0:22, Kuifeend 0:29, Krakeend 0:32, Fuut 0:40, Dodaars 1:12, Lepelaar 1:23, Ooievaar 1:33, Grauwe gans met kuikens 1:47, Grote Canadese gans 1:54, Goudvink 2:02, Appelvink 2:11, Vink 2:25, Groenling 2:33, Putter 2:40, Keep 2:47, Roodborst 2:54, Blauwborst 3:04, Rietgors 3:11, Roodborsttapuit 3:18, Bonte vliegenvanger 3:29, Boomklever 3:39, Gaai 4:35, Kauw 4:52, Grote bonte specht 4:59, Middelste bonte specht 5:10, Groene specht 5:16, Zwarte specht 5:20, Heggenmus 5:23, Koolmees 5:34, Pimpelmees 5:37, Staartmees 5:46, Kuifmees 5:55, Steenuil 6:06, Winterkoning 6:09, Tjiftjaf 6:16, Spreeuw 6:30, Zanglijster 6:40, Koperwiek 6:44, Zwartkop 6:51, Kokmeeuw 7:01.

De foto compilatie omvat een deel uit de serie natuurfoto's, die gemaakt zijn van januari tot en met december 2019. Het vogeljaar 2019 was voor veel vogels niet het beste jaar. Door de hoge stikstofuitstoot en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (landbouw gif) is de insecten populatie en daardoor ook de vogelpopulatie erg afgenomen. Ook het aantal wintergasten was dit jaar weer beduidend minder als de jaren daarvoor.

Deze serie is gemaakt in Full HD resolutie en op de video 'Het vogeljaar 2019' is auteursrecht van kracht en is gelieerd aan www.jozefvanderheijden-foto.nl